Adaptační kurz

Adaptační kurz

Ve dnech 2. a 3. září 2021 se konal příměstskou formou adaptační kurz 1. ročníků oboru pekař, prodavač a aranžér. Počasí nám přálo po oba dny. První den jsme procházkou po Kolíně navštívili rozhlednu Práchovnu a pokračovali směrem Borky, kde jsme se podle oborů rozdělili do dvou tříd, povídali o sobě, proč jsme se rozhodli pro daný obor, o svých vlastnostech i zájmech. Poté nás paní učitelky odborného výcviku seznámily s pracovišti a rozdělily nás do nich. Druhý den jsme vyrazili vlakem do Libice nad Cidlinou, kde jsme navštívili Slavníkovské hradiště. Procházkou jsme pokračovali směrem na Poděbrady, kde jsme na soutoku Labe s Cidlinou pokračovali v seznamování prostřednictvím her. Kolem poledne jsme došli procházkou do Poděbrad, odkud jsme se vlakem vrátili  do Kolína. Seznamovací kurz splnil svůj účel, poznali jsme spolužáky, pobavili se. Věříme, že budeme dobrými partami po celou dobu našeho studia.