Aktuální počet volných míst

Aktuální počet volných míst

Vážení zákonní zástupci, milí uchazeči,

zřizovatel povolil navýšení počtu přijímaných uchazečů do 1. ročníku školního roku 2023/2024 pro obor

66-51-H/01 Prodavač – počet volných míst: 20. Přihlášky přijímáme průběžně do naplnění tohoto počtu.

Kritéria přijímacího řízení: doručení řádně vyplněné přihlášky, lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti na přihlášce, prospěchový průměr 1. a 2. ročníku předposledního a 1. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky, přijímací zkouška se nekoná, uchazeči přicházející z nižšího než 9. ročníku konají pohovor, uchazeči cizinci konají pohovor k ověření znalosti českého jazyka.

Mgr. Zdeňka Pavlíková, ředitelka školy

Zanechte komentář