Aktuálně

Volný den

Ředitelka školy vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, 18. 11. 2022 volný den pro žáky v teoretickém vyučování a aranžérky 3.A. Odborný výcvik bude bude probíhat na pracovištích běžným způsobem.  Z. Pavlíková