Dny primární prevence

Dny primární prevence

Škola zapojila své žáky do programu primární prevence realizovaného  ProPrev, z .s.  Program byl koncipován dle potřeb a požadavků konkrétních tříd s ohledem na věkovou kategorii.  Žáci byli zvídaví, snažili se porozumět všem tématům (záškoláctví, šikana, problémy se zdravým životním stylem, adaptace), aktivně se zapojovali. Školitelka vyzdvihla milou a příjemnou atmosféru ve škole, ochotu školní metodičky prevence řešit aktuální situace a také důvěru, kterou k ní žáci mají. Zároveň doporučila v preventivních aktivitách pokračovat.

 

Zanechte komentář