Exotika očima žáků a kantorů školy

Exotika očima žáků a kantorů školy

V rámci hodin zeměpisu a Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) se žáci druhých ročníků účastnili projektu EXOTIKA OČIMA STUDENTŮ A KANTORŮ NAŠÍ ŠKOLY. Projekt probíhal  ve dvouhodinovém bloku. Celý vedla Mgr. Ivana Břinková. Vybrala dva učitele a jednoho studenta, kteří si připravili prezentaci o exotickém místě, které sami navštívili. Před vlastním projektem žáci vyplnili pracovní list  zaměřený na vybrané destinace. Přednášející se nám snažili přiblížit běžný život na Bali, Zanzibaru a Taiwanu. Předali nám svoje zkušenosti a typy  na zajímavá a známá místa. Na závěr proběhla diskuze a porovnání vybraných destinací s životem u nás. Velké poděkování patří přednášejícím – Danielu Klepalovi, Mgr. Vlastě Nečesané a Ing. Ludmile Havelkové.

Zanechte komentář