Extremismus a radikalismus

Extremismus a radikalismus

Dne 19. března 2019 proběhla na naší škole přednáška pana Mgr. Eduarda Krainera na téma Extremismus a radikalismus. V úvodu byly objasněny oba termíny a uvedeny základní rozdíly, protože bývají mnohdy mylně zaměňovány. Svou pozornost v další části přednášky lektor zaměřil nejenom na možné projevy pravicového a levicového extremismu, ale i na náboženský extremismus a jeho vývoj. Celou svou  přednášku doplnil o odkazy na historii a současnost. Téma vhodně propojil s prezentací a otázkami směřovanými k posluchačům. V závěru lze konstatovat, že pan Krainer žáky zaujal a ti jeho výklad hodnotili velmi kladně.

Zanechte komentář