Gotika

Gotické umění ovlivnilo celou Evropu po dobu 12. – 15. století, svou kolébku nalezlo ve Francii, bylo šířeno úsilím mnišských řádů. Svůj zvláštní název získalo dle východogermánského kmene Gótů. Základními prvky v architektuře byly lomené oblouky, křížové klenby, odlehčení zdivo a také důmyslný opěrný systém. Tyto typické znaky se staly námětem projektu Gotika třídy 3.A oboru aranžérky. V následující fotogalerii můžete ohodnotit výsledky jejich práce.

Mgr. M.  Vojáčková

Zanechte komentář