Kolín v anglickém jazyce

Kolín v anglickém jazyce

Dne 28. 6. 2023 navštívila naše třída 1. ND několik významných památek v Kolíně. Sešli jsme se na Karlově náměstí u kašny.  Nejprve jsme si přečetli na panelech informace v češtině i v angličtině o významných budovách na náměstí. Potom jsme přešli do ulice Na Hradbách, kde jsme navštívili židovskou synagogu a vyslechli výklad průvodkyně. V ulici Karolíny Světlé jsme si prohlédli židovské ghetto a pokračovali jsme ke kostelu sv. Bartoloměje, tam jsme vyslechli velmi zajímavý výklad mladého průvodce. Zavedl nás i do kostnice nedaleko kostela. Poté jsme ještě navštívili starou farní školu. Expozice je zde věnována místním rodákům a je zaměřena interaktivně. Jednotlivé pohyblivé exponáty jsme si s radostí vyzkoušeli. Prohlédli jsme si také hezký park na Bartolomějském návrší v okolí těchto památek.

Exkurzi jsme zakončili koupí výborné zmrzliny v nedaleké cukrárně.

Zanechte komentář