Maturitní okruhy předmětu matematika

Matematika

  1. číselné obory
  2. algebraické výrazy
  3. rovnice a nerovnice
  4. funkce
  5. posloupnosti a finanční matematika
  6. planimetrie
  7. stereometrie
  8. analytická geometrie
  9. kombinatorika, statistika, pravděpodobnost

V Kolíně 20.9. 2023

Mgr. Zdeňka Pavlíková, ředitelka školy