Monitoring daňové gramotnosti žáků

Monitoring daňové gramotnosti žáků

Žáci 1. ročníku denního nástavbového studia se v tomto týdnu zapojili do celorepublikového výzkumného projektu Mendelovy univerzity v Brně na téma „Monitoring daňové gramotnosti všech žáků středních škol v ČR“. Projekt je realizován pod záštitou MŠMT. Cílem projektu je identifikovat, vyhodnotit a prezentovat úroveň daňové gramotnosti žáků SŠ. Data boudou složit jako významný podklad k tomu, aby bylo možné měnit studijní plány tak, aby absolventi středních škol byli uplatnitelní na trhu práce a ve škole se učil takové věci, které v budoucím osobním i pracovním životě budou potřebovat. Studenty testování velice bavilo. Při realizaci byly využity osobní mobilní telefony žáků, kteří byli připojení ke školní wifi.

Mgr. Z. Pavlíková

Zanechte komentář