Nabídka oborů pro ŠR 2022/2023

Nabídka oborů pro ŠR 2022/2023

Pro školní rok 2022/2023 nabízíme studijní obory:

66 – 51 – H/01    Prodavač

29 – 53 – H/01    Pekař

64 – 41 – L/51     Podnikání – nástavbové studium denní

64 – 41 – L/51     Podnikání – nástavbové studium dálkové

Charakteristiku oborů naleznete v záložce Studijní obory. Další ze Dnů otevřených dveří se uskuteční 12. 1. 2022 od 8.00 do 17.00 hodin.

Bližší informace k přijímacímu řízení budou zveřejněny do 31. 1. 2022.