Zaměstnanci

Zaměstnanci 2021/2022

Vedení školy

 • Mgr. Zdeňka Pavlíková
  • ředitelka školy
  • Český jazyk a literatura, Občanská nauka, třídnictví 1.DS
  • zdenka.pavlikova@ucitel.ssohavlickova.cz
 • Mgr. Martina Vojáčková
  • zástupkyně ředitelky, výchovný poradce, metodik prevence patologických jevů
  • Český jazyk a literatura, Psychologie, Právo, Hospodářský zeměpis, Management, třídnictví 3.DS
  • martina.vojackova@ucitel.ssohavlickova.cz

Učitelé   

 • Mgr. Michaela Bílá
  • Společenskovědní předměty,  Základy přírodních věd, třídnictví 1.B
  • michaela.bila@ucitel.ssohavlickova.cz
 • Mgr. Ivana Břinková
  • Matematika, Základy přírodních věd, Zdravověda, třídnictví1.ND, 2.DS
  • ivana.brinkova@ucitel.ssohavlickova.cz
 • Mgr. Pavla Hartigová
  • Anglický jazyk
  • pavla.hartigova@ucitel.ssohavlickova.cz
 • Ing. Bc. Jana Grobelná,DiS.
  • odborné ekonomické předměty, odborné předměty aranžérů, třídnictví 1.A
  • jana.grobelna@ucitel.ssohavlickova.cz
 •  Ing. Ludmila Havelková
  • ICT, Matematika, Základy přírodních věd
  • ludmila.havelkova@ucitel.ssohavlickova.cz
 • Ing. Bc. Anna Marková
  • odborné ekonomické předměty
  • třídnictví 2.B
  • anna.markova@ucitel.ssohavlickova.cz
 • Ing. Lukáš Miřatský
  • odborné ekonomické předměty, třídnictví 2.ND
  • lukas.miratsky@ucitel.ssohavlickova.cz
 • Mgr. Vlasta Nečesaná
  • odborné ekonomické předměty, třídnictví 1.C
  • vlasta.necesana@ucitel.ssohavlickova.cz
 • Mgr. Lucie Rázková
  • Anglický jazyk
  • lucie.razkova@ucitel.ssohavlickova.cz
 • Mgr. Zdeněk Vítek
  • TEV,  zdenek.vitek@ucitel.ssohavlickova.cz
 • Marcela Dostálová
  • odborný výcvik, praxe
  • marcela.dostalova@ucitel.ssohavlickova.cz
 • Mgr. Naděžda Novotná
  • vedoucí učitelka OV a praxe, třídnictví 3.A, 3.B
  • nadezda.novotna@ucitel.ssohavlickova.cz
 • Patricia Jane Breit
  • odborný výcvik aranžérů
  • patricia.breit@ucitel.ssohavlickova.cz
 • Marie Procházková
  • odborný výcvik, praxe
  • marie.prochazkova@ucitel.ssohavlickova.cz

 Asistenti pedagoga

 • Lenka Bednářová
  • lenka.bednarova@ucitel.ssohavlickova.cz

 

 Provozní pracovníci

 • Helena Hronová
  • administrativní pracovnice
 • Jindra Kucrová
  • účetní
 • Alena Tvrdíková
  • ekonomka, personalistka
 • Petr Němec
  • školník
 • Soňa Landová
  • uklízečka, pracovnice výdejny stravy
 • Olesia Svyshcho
  • uklízečka
 • Nataliia Hryhorieva
  • uklízečka