Výsledky 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku

Seznam přijatých uchazečů

V souladu s ustanovením § 60 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, střední škola, jejíž činnost vykonává Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku, ve školním roce 2022/2023, oborů vzdělání:

66-51-H/01  Prodavač 

Registrační číslo Průměr8R1P Průměr8R2P Průměr9R1P Průměr celkem Pořadí Přijat/nepřijat
PRSZ-11 1,13 1,22 1,13 1,16 1 přijat
PRSZ-17 1,29 1,79 1,35 1,48 2 přijat
PRSZ-04 1,67 1,53 1,73 1,64 3 přijat
PRSZ-14 1,8 1,7 1,7 1,73 4 přijat
PRSZ-03 1,64 1,93 1,79 1,79 5 přijat
PRSZ-12 1,56 1,63 2,19 1,79 6 přijat
PRSZ-18 1,5 2,13 1,86 1,83 7 přijat
PRSZ-15 1,71 1,88 2,06 1,88 8 přijat
PRSZ-01 1,8 1,88 2 1,89 9 přijat
PRSZ-24 1,88 1,93 2,06 1,96 10 přijat
PRSZ-05 1,88 2 2 1,96 11 přijat
PRSZ-22 1,73 2,19 2,06 1,99 12 přijat
PRSZ-09 1,71 2,07 2,4 2,06 13 přijat
PRSZ-08 2,35 1,71 2,23 2,10 14 přijat
PRSZ-19 1,94 2,33 2,12 2,13 15 přijat
PRSZ-25 1,93 3 2,14 2,36 16 přijat
PRSZ-02 2,14 2,21 2,73 2,36 17 přijat
PRSZ-10 2,53 2,43 2,33 2,43 18 přijat
PRSZ-20 2,43 2,53 2,36 2,44 19 přijat
PRSZ-23 2,4 2,8 2,2 2,47 20 přijat
PRSZ-13 2,75 2,5 2,31 2,52 21 přijat
PRSZ-06 2,69 2,38 2,5 2,52 22 přijat
PRSZ-21 2,47 2,44 2,71 2,54 23 přijat
PRSZ-26 2,73 2,67 2,93 2,78 24 přijat
PRSZ-07 2,93 2,8 3,19 2,97 25 přijat
PRSZ-16 3,07 2,87 3,07 3,00 26 přijat

 

29-53-H/01  Pekař 

Registrační číslo Průměr8R1P Průměr8R2P Průměr9R1P Průměr celkem Pořadí Přijat/nepřijat
PEK-03 1,5 1,69 2 1,73 1 přijat
PEK-04 1,53 1,53 2,14 1,73 2 přijat
PEK-06 1,87 1,6 1,86 1,78 3 přijat
PEK-02 1,71 2,07 2,4 2,06 4 přijat
PEK-05 2,5 2,81 1,75 2,35 5 přijat
PEK-07 2,2 2,4 2,8 2,47 6 přijat
PEK-08 2,93 1,88 3,08 2,63 7 přijat
PEK-01 2,81 2,81 2,88 2,83 8 přijat

Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů:

22.4.2022

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

Svůj úmysl vzdělávat se ve Střední škole obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole.

Toto ustanovení se nevztahuje na studium podle §83 až 85 a na vzdělávání podle §25 odst. 2.písm.b) až e) (nástavbové, denní, dálkové).

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jednou.

Vzít zpět zápisový lístek může uchazeč pouze tehdy, pokud chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání nebo pokud chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat do oboru bez talentové zkoušky a dříve již zápisový lístek uplatnil na základě přijetí do oboru s talentovou zkouškou.

V Kolíně 22. 4. 2022
Mgr. Zdeňka Pavlíková
ředitelka školy

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku oboru Podnikání ke stažení ZDE.

 

Výsledky 1. kola-Podnikání

 

Mgr. Zdeňka Pavlíková, ředitelka školy