Provoz školy od 19.4.2021 do odvolání

Provoz školy od 19.4.2021 do odvolání

Teoretické vyučování i odborný výcvik budou i nadále realizovány distanční formou.

Při dodržení režimových opatření (absence příznaků onemocnění COVID-19, podstoupení testování, respirátor) jsou povoleny:

  • Skupinové konzultace žáků posledních ročníků anebo žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině (homogenita skupin není vyžadována). Účast na těchto skupinových konzultacích je pro žáka dobrovolná. Žáci budou informováni vyučujícími jednotlivých předmětů.
  • Konání přijímacích, závěrečných a maturitních zkoušek (pouze do 20 osob ve skupině).
  • Konání komisionálních opravných a náhradních zkoušek.
  • Individuální konzultace (pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), režimová opatření bez testování

Mgr. Z. Pavlíková

Zanechte komentář