Výstava o životním prostředí

Výstava o životním prostředí

Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu v Kolíně pod záštitou místostarosty Michaela Kašpara pořádal v Městském společenském domě již 12. ročník  Výstavy o životním prostředí. Celá akce byly pojata formou zábavné a poznávací soutěže s řadou cen od sponzorů. Návštěvníci měli možnost soutěžit na 20 stanovištích rozdělených do 4 barevných okruhů: Modrý představil záchrannou stanici živočichů, domácnost bez odpadu, ochranu a poznávání motýlů a jehličnanů.  Fialový nabídl poznávání ovocných stromů a keřů, semínek rostlin a květin, soutěž o včelách, poznávání plemen psů, své stanoviště zde měli kolínští kaktusáři a také téma těžba a biodiverzita. Zelený byl stanovištěm zemědělských strojů, aboristů, hvězdárny, poznávání hub nebo listnatých stromů. Červenému okruhu patřilo nakládání s odpady včetně elektroodpadu, ochrana ovzduší a myslivost. V rámci doprovodného programu nechyběla farma s ukázkami drobného zvířectva, či soutěž ve florbalu. Z myslivosti si návštěvníci mohli prohlédnout trofeje zvěře ulovené v mysliveckém roce 2018 na území obcí s rozšířenou působností Český Brod a Kolín a v dopoledních hodinách proběhla na laserové střelnici střelecká soutěž pro dospělé. Výstavu zhlédlo více než 5500 návštěvníků. Projekt vznikl a byl realizován za významné pomoci pedagogů a žáků naší školy, kteří připravili výzdobu sálu, dárky pro sponzory, pracovali s dětmi na jednotlivých soutěžních stanovištích, vydávali odměny úspěšným absolventům a pomohli také po skončení výstavy s úklidem.

Děkuji všem, kteří svým zapojením přispěli k úspěšné prezentaci naší školy na veřejnosti.

Mgr. Z. Pavlíková

Zanechte komentář