Výstava o životním prostředí v Kolíně

Výstava o životním prostředí v Kolíně

Dne 20. dubna 2022 se uskutečnila na kolínském Karlově náměstí Výstava o životním prostředí. Byla koncipována jako jedna velká poznávací soutěž, jíž se účastnily děti z MŠ a žáci ZŠ. Odbor životního prostředí připravil bohatý program s environmentální tématikou na více jak 20 soutěžních stanovištích, zaměřených například na nakládání s odpady, způsobům jejich předcházení, na ochranu přírody, stromů, zvířat, lesů, vzdělávání o lesích, myslivost, včelařství, zahrádkaření, pěstování kaktusů, správné topení, zemědělství, geologii či na poznávání dřevin. Nechyběla ani laserová střelnice, chovatelská výstava trofejí a prodejní stánky s tradičním občerstvením a přírodními produkty. Děkujeme všem pedagogům a žákům naší školy, kteří pomohli s přípravou i realizací výstavy a vydrželi i přes značnou nepřízeň počasí.

Zanechte komentář