Výuka od 25. 11. 2020

Výuka od 25. 11. 2020

Od středy 25. 11. 2020 je obnovena prezenční výuka pro žáky končících ročníků – tedy 3.B a 3.DS. Výuka bude probíhat podle  stálého rozvrhu, nebude vyučována tělesná výchova. Suplování bude zveřejněno. Zároveň od tohoto dne je obnoven odborný výcvik a praxe všech ročníků. Teoretická výuka 1. a 2. ročníků bude i nadále realizována distančním způsobem.

Mgr. Z. Pavlíková

 

Zanechte komentář