Školní psycholog

Školní psycholog
 
Poradenské služby jsou zdarma pro všechny žáky a žákyně Střední školy obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42.
 
Službu poskytují:
 
Mgr. Michaela Vocásková, školní psycholožka, sudé týdny michaela.vocaskova@ucitel.ssohavlickova.cz +420 773 743 722 
 
Mgr. Ivana Burýšková, speciální pedagožka, sociální pracovnice, liché týdny ivana.buryskova@ucitel.ssohavlickova.cz +420 773 743 793   
Služby jsou důvěrné, informace, které nám sdělíte, neposkytujeme škole. Výjimkou jsou informace podléhající oznamovací povinnosti dle § 367 a § 368 trestního zákoníku. V případě nezletilosti je třeba pro delší spolupráci souhlas zákonného zástupce. Zletilí žáci a žákyně mohou docházet i bez souhlasu zákonného zástupce.
 
Každou středu od 11.00 do 15.00hodin po předchozí rezervaci nás najdete v místnosti školní knihovny. Můžete se na nás obrátit s problematikou v oblasti rodinných, vrstevnických vztahů, školní docházky, atd.