Finanční a daňový specialista

Finanční a daňový specialista

Základní údaje

Název oboru: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
Anotace: studijní obor pro absolventy základní školy
Délka přípravy: 4 roky studia (5 dnů v týdnu)
Ukončení studia: maturitní zkouškou
Dosažené vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Charakteristika

Odborné vzdělání vytváří předpoklady k získání kompetencí potřebných k úspěšnému zvládání výzev v oblasti správy financí a daní. V průběhu přípravy je kladen důraz na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti z účetnictví a daní, ekonomiky, chodu podniku, mezinárodního obchodu, práva, managementu, marketingu a psychologie na konkrétní situaci v podniku. Důraz je také kladen na zvládnutí komunikace (ústní, písemné, elektronické) s využitím prostředků informační techniky a na práci s informacemi.

Možnosti uplatnění

Po ukončení studia jsou absolventi připraveni vykonávat profese jako finanční referent, účetní, ekonom, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích.
Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky se absolventi mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách a na vysokých školách dle platných právních předpisů.