Prodavač – asistent prodeje

Prodavač - asistent prodeje

Základní údaje

Název oboru:Prodavač 66-51-H/01 – ŠVP asistent prodeje

Anotace:3 letý obor pro chlapce a dívky zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem

Charakteristika

Absolvent se uplatní při výkonu povolání jako prodavač nebo pokladník v obchodě, nejen v pozici zaměstnance velkých, středních i malých provozoven, ale bude mít i základní odborné předpoklady pro roli soukromého podnikatele v oblasti obchodu.

Absolvent bude umět připravit a upravit zboží k prodeji, předvést zboží zákazníkovi i s náležitým odborným výkladem, prodat zboží a vystavit náležité doklady spojené s prodejem, vyřídit reklamaci zákazníka, pracovat na různých pokladních systémech a provádět hotovostní i bezhotovostní platby v české i jiné měně. Bude schopen komunikovat se zákazníkem jak v českém, tak minimálně v jednom cizím jazyce. Po absolvování závěrečných zkoušek se může ucházet o přijetí do studijního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů.

Škola zajistí žákům odborný výcvik na pracovištích nebo u firem pod vedením učitelů odborného výcviku

Žáci získávají od 1. ročníku odměnu (kapesné) za produktivní práci.

Vzhledem k rozvoji obchodu nabízí absolvování tohoto oboru bohaté možnosti uplatnění na trhu práce.