Přes bariéry s policií

Přes bariéry s policií

Škola zabezpečila  charitativní akci Přes bariéry s policií. Studenti a studentky si mohli na vlastní kůži vyzkoušet náročnost přijímacích fyzických testů k Policii ČR a zároveň přispět svým výkonem k získání financí pro hendikepovaného Jirku.