Úspěch v celostátní soutěži

Úspěch v celostátní soutěži

Dne 5. dubna 2018 se ve Střední škole obchodu, řemesel a služeb v Ústí nad Labem uskutečnil 13. ročník celostátní odborné soutěže Prodavač 2018. 51 účastníků  plnilo soutěžní úkoly ve dvou částech. V teoretické formou testů a otázek týkajících se všeobecných znalostí o Evropě, zbožíznalství, obchodních počtech, obchodního provozu a ekonomiky, znalostí komunikačního rozhovoru „prodavač – zákazník“ v AJ nebo NJ, propagace – stylizovaného písma – cenovek a v praktické  prováděli výpočet a balili dva druhy zboží, poznávali vzorky zboží, absolvovali paměťový test, vážení i práci na pokladně.

Naši školu reprezentovaly 3 žákyně:

  • 2. ročník – Aneta Srbová – obsadila z 18 soutěžících 2. místo
  • Aneta Kupcová – obsadila z 18 soutěžících 8. místo
  • 1.ročník –   Daniela Semencová – obsadila z 21 soutěžících 4. místo
  • Svým umístěním vzorně reprezentovaly školu i Středočeský kraj.

Blahopřejeme!

Mgr. Z. Pavlíková