Branný den

Žáci 1. B a 3. A naší školy se zúčastnili branného pochodu terénem do Starého Kolína, kde navázali na tradiční branný den pořádaný zdejší ZŠ a MŠ. Na místě mohli plnit úkoly na čtyřech stanovištích. Z časových důvodů prošli  jen dvěma z nich, ale na zážitku to rozhodně neubralo. Nejprve navštívili střelnici, kde si mohli vyzkoušet střelbu ze vzduchové a malorážkové pušky pod odhledem místních střelců, a následně stanoviště zdravovědy, kde se všichni seznámili se základy první pomoci a resuscitace. Za pomoci figurín a mobilní aplikace se mohli přesvědčit, jsou-li schopni přispět k záchraně lidského života. Za vše je nutno poděkovat Mgr, Kateřině Jarolímové z Českého červeného kříže o. s. Kolín, pánům Jiřímu Váchovi, Lukáši Doubravovi a ostatním střelcům ze Starého Kolína a rovněž organizátorovi ZŠ a MŠ Starý Kolín.

Zanechte komentář