Český červený kříž v naší škole

Český červený kříž v naší škole

Dne 30.listopadu 2023, navštívily naší školu pracovnice Českého červeného kříže z oblastního spolku Kolín, které se celé dopoledne věnovaly třídám 1.B, 3.A a 1.ND. Těmto předvedly základy první pomoci a resuscitace. Po úvodní teoretické části došlo na praktické ukázky, kde si mohli zúčastnění vyzkoušet nahodilé modelové situace. Vedoucí vzdělávání Mgr. Kateřina Plajnerová, která s kolegyní kurz na naší škole vedla, ihned reagovala na vzniklé situace a prokládala je příspěvky ze své praxe. Žáci si tak mohli vyzkoušet manipulaci se zraněným člověkem, detekci životních funkcí, správný postup při laické pomoci, resuscitaci na figuríně s detektorem, nebo funkci AED (Automatizovaný externí defibrilátor). Velmi příjemné dopoledne bylo zakončeno praktickou prověrkou nabytých znalostí. Žáci si vyzkoušeli týmovou záchrannou akci na resuscitačních modelech Laerdal s bluetooth aplikací, která vyhodnotila úspešnost resuscitace v časovém úseku 4 minut.

Dle profesionálek z ČČK byla úspěšnost našich žáků velmi vysoká, pohybovala se mezi 67 a 75 %. Děkujeme Oblastnímu spolku ČČK Kolín za poutavou a velmi přínosnou ukázku jejich záslužné činnosti a těšíme se na další spolupráci.

Zanechte komentář