Chemie v potravinářství

Chemie v potravinářství

Chemie nás obklopuje v každodenním životě. V rámci projektu Chemie v potravinářství v návaznosti na probíranou látku předmětu Základy přírodních věd žáci 2.A zpracovali informace o chemických látkách, se kterými se setkáváme v běžných potravinách. Chemické látky mohou hrát důležitou roli při výrobě a uchovávání potravin. Potravinářské přídatné látky mohou například prodloužit trvanlivost potravin; jiné, například barviva, mohou činit potraviny atraktivnějšími. Aromatické látky se používají ke zlepšení chuťových vlastností potravin. Potravinové doplňky se používají zejména pro doplnění minerálních látek a vitamínů. Žáci si procvičili práci ve skupině, vytváření prezentací, vyhledávání a třídění informací také v hodinách informačních technologií. Při práci se seznámili se zajímavými informacemi, které graficky upravili, výsledky jejich práce můžete shlédnout na nástěnkách v učebně č. 11 a č. 10.

Zanechte komentář