Ocenění HKČR

Ocenění HKČR

V sobotu 21. 10. 2023 v prostorách Kaiserštejnského paláce na Malostranském náměstí v Praze se uskutečnilo slavnostní ocenění NEJLEPŠÍCH ABSLOVENTŮ 2023 oborů středního odborného vzdělávání z celé ČR pod patronací Hospodářské komory ČR.

Ocenění převzaly naše absolventky oborů:

Prodavač – Yulia Emanuilova Ivanova

Pekař – Natálie Burešová, Kateřina Snížková

Aranžér – Adéla Tkáčová 

Škola obdržela Čestné uznání za vysokou úroveň odborné přípravy absolventů ve školním roce 2022/2023.

Slavnostního předávání se ujala za HK ČR viceprezidentka Jana Havrdová.

Gratulujeme všem oceněným oceněným za vzorný přístup ke studiu.

Zanechte komentář