Ocenění Hospodářské komory ČR

Ocenění Hospodářské komory ČR

Dne 13. října 2018 převzalo 300 nejlepších absolventů středních odborných škol Ocenění HK ČR. K jeho získání musí žáci splnit náročná kritéria: během celého studia být hodnoceni z odborného výcviku nejvýše dvojkou, při závěrečné zkoušce jedničkou  a celou zkoušku absolvovat s vyznamenáním. Na ocenění je navrhuje zástupce HK, odborník z praxe, který se zkoušek účastnil. Slavnostního shromáždění, které proběhlo v areálu Aqua Palace v Čestlicích, se zúčastnilo také 8 našich absolventů – 3  aranžérky, 3 pekaři a 2 prodavačky spolu s vedoucí učitelkou odborného výcviku a se svými rodiči. Prezident HK ČR Vladimír Dlouhý vyzdvihl třiadvacet let trvající  tradici odměňování nejlepších středoškoláků a její význam pro zvýšení prestiže odborného vzdělávání. HK oceňuje absolventy nejen za to, že se ve škole něco naučili, ale také za jejich kreativitu a myšlení. Naše absolventy osobně pochválila i ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková. Škola převzala Čestné uznání za vysokou úroveň praktické přípravy.

Mgr. Z. Pavlíková

Zanechte komentář