Planeta Země

Žáci naší školy navštívili vzdělávací program projektu Planeta Země 3000 s názvem Kambodža – Putování k tajemné hoře. Tohoto programu se zúčastňujeme pravidelně. Tentokrát jsme se seznámili s nádhernou přírodou a historickými památkami exotické asijské země. V jednotlivých kapitolách programu jsme se dozvěděli například o všestranném využití lotosu indického, o proslulém pepři nebo silně ohrožených luskounech. Velkým překvapením bylo zjištění, že král Kambodži hovoří plynně česky.

Zanechte komentář