Poděkování

Naše škola byla oslovena zástupci Národního hřebčína Kladruby, aby zhotovila dárkové balíčky pro jejich zaměstnance. Balíčky se podařily a všem se líbily.

Obdrželi jsme poděkování.

Vážená paní ředitelko,

Ráda bych Vám poděkovala za výbornou spolupráci při zajištění aranžování balíčků pro Národní hřebčín Kladruby nad Labem při příležitosti 30. výročí založení naší organizace a 3. výročí zapsání na světový seznam dědictví UNESCO. Spolupráce byla velice operativní, profesionální a kvalitní. Zejména bych poděkovala paním učitelkám odborného výcviku a žákům 2. Ještě jednou děkuji za součinnost a spolupráci.

S pozdravem

Ing. Jaroslava Nešporová, náměstek ředitele pro ekonomiku a personalistiku

Zanechte komentář