Psychohygiena a organizace času

Psychohygiena a organizace času

Lektorky společnosti Prostor realizovaly ve třídě 2.B program s názvem Psychohygiena a organizace času. Jednalo se o dvouhodinový program, ve kterém prostřednictvím zážitkových aktivit s žáky otevřely témata: 

1.Psychohygiena – co je to psychohygiena, co dělám pro své duševní zdraví, práce se stresovými situacemi, odpočinek a relaxace.

2. Organizace času, využívání volného času – zmapování toho, jak si žáci organizují svůj čas, s čím, s kým tráví nejvíce času, na co jim čas nezbývá, techniky zvládání zátěže, organizace.

Žáci byli překvapeni, co vše může být zátěžovou situací a jaké dopady mohou mít. Přístup ve formě zážitkových aktivit jim připadal zajímavější a přirozenější než klasická přednáška.

Zanechte komentář