Informace k přijímacím zkouškám

Informace k přijímacím zkouškám

Pro obory Podnikání – nástavbové studium denní a Aranžér:

podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:

negativní test na přítomnost viru SARS-CoV-2 a žádné příznaky onemocnění COVID 19. Uchazeč musí předložit potvrzení o negativním testu, které není starší 7 dnů.

  • testování provede a osvědčení vystaví:
  • a) základní škola
  • b) kmenová střední škola (pro nástavbové studium)
  • c) praktický lékař (není-li uchazeč žákem základní ani střední školy)
  • Potvrzení o provedeném testu může být nahrazeno dokladem o tom, že:
  • osoba prodělala onemocnění COVID 19, uplynula od něj předepsaná  doba izolace a od prvního pozitivního testu na přítomnost viru neuplynulo více než 90 dnů
  • dokladem o negativním výsledku testů, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb
  • certifikátem Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování, a od aplikace 2. očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní (v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů)

 

Mgr. Z. Pavlíková

Zanechte komentář