Informace k přijímacímu řízení

Informace k přijímacímu řízení

Vzhledem k přijatému počtu přihlášek budou do oboru 64 41 L/51 Podnikání – denní nástavbové studium  přijímací zkoušky konány. Pro dálkovou  formu studia tohoto oboru se zkoušky nekonají.

Mgr. Z. Pavlíková

Zanechte komentář