Uvolňování opatření

Uvolňování opatření

MŠMT zveřejnilo informace o uvolňování opatření, která budou na naší škole realizována tímto způsobem:

Maturitní třídy – 2.ND, 3.DS

 • 30. dubna bude v těchto třídách ukončena distanční forma výuky nematuritních předmětů
 • od pondělí 11. května bude zahájena příprava na maturitní zkoušky (ČJL, NJ, AJ, MAT, Blok ekonomických předmětů) – nadále distanční formou
 • tato příprava bude ukončena 23. května
 • vysvědčení bude vydáno 29.5. pro jednotlivé třídy podle zvláštního harmonogramu (při zabezpečení hygienických opatření ministerstva zdravotnictví, která by měla být zveřejněna do konce dubna)
 • Při nástupu do školy žáci předloží čestné prohlášení o tom, že nežijí ve společné domácnosti s rizikovou osobou nebo nejsou sami v karanténě (vzor bude zveřejněn ministerstvy zdravotnictví a školství). Bez předložení tohoto prohlášení nebude návštěva školy možná.
 • Harmonogram konání maturitních zkoušek bude upřesněn po zveřejnění MŠMT.

Třída 3.A – obory prodavač, pekař, aranžér

 • 23. května bude v této třídě ukončena distanční výuka teoretických předmětů
 • od úterý 12. května bude realizována prezenční formou (ve škole) výuka odborného výcviku – příprava na závěrečné zkoušky (budou zabezpečena  hygienická opatření ministerstva zdravotnictví, která by měla být zveřejněna do konce dubna)
 • Výuka odborného výcviku bude probíhat podle následujícího harmonogramu:

ARANŽÉR

 1. skupina úterý 12.5. a středa 13.5.       6 žáků
 2. skupina čtvrtek 14. 5. a pátek 15.5.    5 žáků

Jmenné rozvržení žáků do skupin a čas upřesní žákům učitelka odborného výcviku.

PRODAVAČ

Úterý 19. 5.    Celá skupina 7 žáků

PEKAŘ

Pondělí 25. 5.   Celá skupina 3 žáci

 • Při nástupu do školy žáci předloží čestné prohlášení o tom, že nežijí ve společné domácnosti s rizikovou osobou nebo nejsou sami v karanténě (vzor bude zveřejněn ministerstvy zdravotnictví a školství).
 • Harmonogram konání závěrečných zkoušek bude upřesněn po zveřejnění MŠMT.

Ostatní třídy 1. a 2. ročníků:

dálkové studium –  výuka distanční formou bude ukončena dle stávajícího rozvrhu 30. 4.

denní studium  –  v těchto třídách bude nadále probíhat distanční výuka již zaběhnutými formami do června

 

Závěrečná klasifikace za 2. pololetí:

Čekáme na zveřejnění vyhlášky MŠMR ČR o ukončování letošního studia (měla by týt zveřejněna v nejbližších dnech). Z jejího návrhu vyplývá, že klasifikace bude vycházet především z hodnocení při prezenční výuce (do 10. března) a hodnocení výsledků distanční výuky (od 11. března).

 

Všechny termíny mohou být změněny v závislosti na aktuální epidemiologické situaci a opatřeních vlády ČR, ministerstva zdravotnictví a ministerstva školství.

Mgr. Z. Pavlíková, ředitelka školy

Zanechte komentář