Uzavření školy

Uzavření školy

Dle nařízení vlády se zakazuje s účinností ode dne 11. března 2020: osobní přítomnost žáků  ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Do odvolání proto ruším účast žáků v teoretickém vyučování i odborném výcviku, ruší se i veškeré školní akce. Informace o učivu předají žákům třídní učitelé elektronicky. Všichni žáci mají povinnost sledovat informace k aktuálnímu vývoji situace  na školních webových stránkách. 

Mgr. Z. Pavlíková, ředitelka školy

 

Zanechte komentář